TOIMIKUNNAT JA TOIMIHENKILÖT VUONNA 2017

 

KUVATAIDEPSYKOTERAPIAKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄ

Kirsi Huttula, pj, puheenjohtaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi
Mervi Leijala-Marttila
Marja-Leena Roine

Tehtävät:

Valmistelee Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan (lastenpsykiatria) kanssa meneillään olevan Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö- ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutusohjelman asioita yliopiston nimeämälle koulutusohjelmatoimikunnalle.

Suunnittelee ja organisoi psykoterapeuteille suunnattua kuvataidepsykoterapeutti-koulutusta sekä muita kuvataidepsykoterapian täydennyskoulutuksia.

 

NIMIKETYÖRYHMÄ

Kirsi Huttula
Mervi Leijala-Marttila, pj, mervi.leijala@pp.inet.fi

Tehtävät:

Tutkii kuvataideterapeutti- ja kuvataidepsykoterapeuttinimike-hakemukset
Myöntää Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n hyväksymät nimikkeet

 

TIEDOTUS

Tiedottaja Kristiina Robinson, tiedottaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Tehtävät:

Tiedottaa jäsenistöä sähköpostitse yhdistyksen omasta ja EFPP:n jäsenjärjestöjen sekä johtokunnan erillisellä päätöksellä muiden lähialojen yhteisöjen toiminnasta

Vastaa yhdistykselle tulleisiin koulutuskyselyihin

Ylläpitää yksityisiä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiapalveluja luetteloa. Ylläpitää luetteloa yhdistyksen kuvataidepsykoterapeutti- ja kuvataideterapeutti - nimikkeen saaneista

Ylläpitää yhdistyksen kirjaston kirjaluetteloa

Hoitaa yhdistyksen toiminnasta tiedottamista yhdistyksen ulkopuolelle yhdessä johtokunnan ja erityisesti puheenjohtajan kanssa.

 

JULKAISUTOIMIKUNTA

Kirsi Huttula, pj, puheenjohtaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi
Kristiina Robinson
Reetta Voutilainen

Tehtävät:

Suunnittelee ja toimittaa yhdistyksen jäsenjulkaisut sekä organisoi julkaisun toimittamiseen liittyvät tehtävät.

 

TUTKIMUKSEN EDISTÄMISTOIMIKUNTA

Ulla Hintikka, pj, ulla.hintikka@dnainternet.net
Kirsi Huttula
Mervi Leijala-Marttila
Marja-Leena Roine

Tehtävät:

Seuraa sekä kotimaista että kansainvälistä kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapiatutkimusta ja välittää tietoa johtokunnalle, yhdistyksen muille toimikunnille ja jäsenistölle.

Toimii tieteellisen kuvataideterapiatutkimuksen ja siihen liittyvän yhteistyön edistämiseksi.

 

EETTINEN TOIMIKUNTA

Heidi Hertell
Mervi Mattila, pj
Anne Rekola sihteeri, anne.rekola@netti.fi 
Eila Salmi
Airi Takakarhu

Tehtävät:

Toimii johtokunnan apuna kuvataide(psyko)terapian harjoittamisessa syntyvien eettisten kysymysten käsittelyssä ja ratkaisemisessa.

Seuraa kuvataide(psyko)terapiaan liittyviä eettisiä sääntöjä ja ohjeita sekä tiedottaa niistä johtokuntaa ja sitä kautta jäsenistöä.

 

TAIDENÄYTTELYTOIMIKUNTA

Liisa Hakkarainen
Eungyung Kim
Lea Leino
Anne Rekola

Tehtävät:

Taidenäyttelyitä järjestämällä kannustaa kuvataide(psyko)terapeutteja omaan luovaan, kuvalliseen itseilmaisuun ja siten vahvistaa ja syventää ammatillista identiteettiä, lisätä vuorovaikutusta ja verkostoitumista sekä tehdä yhdistystä tunnetuksi

 

ALUEELLINEN TOIMINTA

Liisa Hakkarainen
Anne Rekola, anne.rekola@netti.fi
Varalla: Eila Salmi

 

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Yhdistyksen edustaja EFPP Suomen kansallisessa verkostossa

Kirsi Huttula
varalla Mervi Leijala-Marttila

Yhdistyksen edustaja Taiten-työryhmässä (Taideterapian neuvottelukunta)

Kirsi Huttula
varalla Marja-Leena Roine

Yhdistyksen edustaja Pohjoismaisessa yhteistyössä

Benita Salmelin

 


Suomen Kuvataidepsykoterapia ry - Bildkonstpsykoterapi i Finland rf
1996734-2
Runeberginkatu 61 C 66
00260 Helsinki
puheenjohtaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi